Privacyverklaring Dag van de Techniek

Inleiding

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die dagvandetechniek.nl (hierna: "wij") verzamelt en verwerkt van haar deelnemers, websitebezoekers en alle andere personen die contact met ons opnemen of van wie wij gegevens verwerken.

Welke gegevens verwerken wij?

 • Basisgegevens zoals uw naam, adres en contactgegevens.
 • Gegevens over uw deelname aan onze evenementen en/of diensten die u bij ons afneemt.
 • Informatie over uw bezoeken aan onze website, waaronder cookies.
 • Alle overige persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?

 • Om onze evenementen en diensten aan u te leveren en onze overeenkomst met u uit te voeren.
 • Voor het versturen van informatie en promotiemateriaal, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven.
 • Om onze website en dienstverlening te verbeteren.
 • Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Hoe beschermen wij uw gegevens?

 • Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Delen met derden

 • Wij delen uw gegevens alleen met derden indien dit noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten, op basis van uw toestemming, of indien dit wettelijk vereist is.

Uw rechten

 • U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering van uw persoonsgegevens, en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Neem contact met ons op als u gebruik wilt maken van deze rechten.

Contactgegevens

 • Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunt u contact opnemen via info@dagvandetechniek.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

 • Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wij raden u aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Datum laatste update: 10-11-2023